Rond de Hegte Heyde werd de voorbije jaren met enkele percelen uitgebreid. Op een aantal van die nieuwe percelen moest hard worden gewerkt om ze in het natuurreservaat te kunnen inpassen. Een verslag en enkele foto's vindt u in de rubriek beheerswerken

Conservator : Jos Renders (03/312.43.61) 


hegte-wegwijzer

Dit reservaat is gelegen aan de oude Lierse baan meer bepaald achter PC Bethanieën en is ongeveer 7,5 ha. groot. Het is een typisch heischraal landschap van 2,5 ha. dat nog zeer weinig voorkomt in de Kempen en dat ook specifieke plantensoorten herbergt zoals Zandzegge, Vogelpootje en Veelbloemige veldbies. Ook de sprinkhanen zijn flink vertegenwoordigd met het Wekkertje, Krasser en het Gewoon doorntje; al deze soorten komen voor op de rode lijst van Sprinkhanen en Krekels in België en zijn dus beschermd.

Het doel van het beheer van dit terrein is het behouden en uitbreiden van een heischraal grasland en in het bosgedeelte een exotenbeheer toepassen, met name het verwijderen van de Am. Vogelkers ten gunste van de Vlier, Lijsterbes en Spork.

bredewespenorchis echtduizendguldenkruid
De Brede Wespenorchis en het Echt Duizendguldenkruid bloeien in de Hegte Heyde (Foto: Paul Busselen, KULAK).

Zopas vernamen wij de geschiedenis van de laatste 60 jaar van de vroegere boswachter de heer Bogaerts. Op deze weide stond een koestal op de plaats waar de bosrand een tiental meter achteruit springt met een geboorde put voor drinkwater en een mestput waarvan de fundering nog zichtbaar is en waar nog overvloedig de Grote brandnetel groeit, plus de kippenkwekerij waarvan nu nog enkele muren van overeind staan kwam aan bod. Na 1950 werd de weide om de 4 à 5 jaar afgemaaid. De laatste keer was met Radio 2 dag in 1999 ten behoeve van de autoparking. Ook vertelde de vroegere boswachter van een bosbrand achter de koestal richting de houthandelaar; dit stuk werd niet meer aangeplant maar werd aan zijn lot overgelaten en is nu een zeer waardevol natuurgebied.

panoramahegteheyde

Dit reservaat is wel toegankelijk voor het publiek op de enige weg die het bos doorkruist met honden aan de leiband.
wandeling-hegte
Wednesday the 19th. - Joomla Templates