De Kluis/Blommerschot

Projectnr.: 7720
Conservator : Paul Stryckers (03/309.00.55)

blommerschot 01Het natuurreservaat De Kluis – Blommerschot ontstond in 1990 door een schenking van een vijftal hectaren door de vzw De Spar. Het is erkend door de Vlaamse Overheid sinds 1994. Diverse uitbreidingen brachten de actuele oppervlakte op ruim 22 ha, waarvan 15,5 ha eigendom van de Vlaamse Overheid.
Het belangrijkste deel van het reservaat bestaat uit een stuk van de vallei van de De Delfte Beek, grensscheidende waterloop tussen (Oost)Malle en Zoersel. Ongeveer 1 km beekloop bevindt zich in het reservaat. Door de beek werd in de loop van duizenden jaren leem afgezet in de vallei. Hierdoor werd de bodem vruchtbaarder en kon zich een typische flora met voorjaarsbloeiers vestigen. In de maanden maart-april is de valleibodem overdekt met een bloementapijt van Bosanemoon, Speenkruid, Dalkruid, Lelietje-Van-Dalen, Gele dovenetel, e.a. soorten

blommerschot 02Binnen het gebied van het reservaat werd nooit intensieve landbouw uitgeoefend. Hierdoor kon de beekvallei het oorspronkelijke reliëf bewaren dat zich sinds de laatste ijstijd heeft gevormd. De beek stroomt bovendien op een volstrekt natuurlijke wijze doorheen het valleibos. Omgevallen bomen verleggen plaatselijk de loop van de beek. Hierdoor ontstaan specifieke omstandigheden die allerlei beekbewonende dieren ten goede komen. In 2004 werd het vernieuwde waterzuiveringsstation van Malle in gebruik genomen. Sedertdien is de waterkwaliteit spectaculair verbeterd. De waterplantenflora herstelt zich snel. Over het beekwater scheren de zeldzame waterjuffers veldbeekjuffer en bosbeekjuffer. De ijsvogel is een geregeld opgemerkte gast. In 2011 werden het bermpje en de rivierdonderpad aangetroffen, twee zeldzame vissoorten.

blommerschot 03Behalve het valleibos omvat het reservaat nog een tot ven omgevormde zwemvijver en een spontaan evoluerend dennenbos. Dit laatste vormt een noodzakelijk buffergebied voor het valleibos.

Het gebied heeft een bijzondere waarde als rustgebied voor wilde diersoorten. Bunzing, hermelijn, haas en ree worden er waargenomen. Vandaar dat het gedeelte 'De Kluis' niet vrij toegankelijk is. Voor leden van Natuurpunt worden er geregeld geleide wandelingen georganiseerd. Groepen kunnen ook een geleide wandeling aanvragen bij de conservator. In het gedeelte 'Blommerschot' werd een permanent toegankelijk wandelpad aangelegd. Het leent zich prima tot een eerste kennismaking met het gebied. Vertrekpunt aan het kruis van Blommerschot.


Het reservaat 'De Kluis – Blommerschot' vormt samen met het reservaat 'Zalfens Gebroekt' het project 'Vallei van de De Delfte beek'.


kluis04  
   
   
Wednesday the 19th. - Joomla Templates