Natuurpunt Voorkempen


Warning: getimagesize(http://localhost:8888/Voorkempen/images/stories/oldsite/reservaten/drieboomkes/juffer.jpg): failed to open stream: Connection refused in /home/natuurpu/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

De poel van Drieboomkesberg is een bosvijver, gelegen op het grondgebied van de Trappisten. In 1995 kreeg de vroegere vzw Natuurreservaten afdeling Malle deze in beheer. Voordien was het een half volgestort ven dat zijn vervuiling stilletjes te boven was aan het komen. Het beheer van de poel omvat vooral soortgerichte maatregelen: o.a. voor libellen en amfibieën. De grondgedachte is de poel zo natuurlijk mogelijk te laten evolueren. Er wordt getracht een zo volledig mogelijke levensgemeenschap te creëren, binnen de beperkingen van de voormalige ingrepen in het ven. Daar hier ooit werd gestort, zijn wij nu genoodzaakt de natuur bij te sturen. Voorasl de eerste jaren werden ingrijpende werken gedaan: kappen van bomen op de oever om de poel weer zon en wind te geven.

Afval werd gedeeltelijk verwijderd: een beestenwagen, stoelen, autobanden, olievaten, spuitbussen, zetels, metalen constructies, landbouwfolie,...

Een afspanning werd voorzien om de oeverplanten de nodige kansen te geven zich te ontwikkelen, zodat er ook voldoende schuilplaatsen blijven voor talrijke dieren. Aanplantingen werden gedaan om in de toekomst de onvriendelijke omheiningen te vervangen.

Informatieborden werden geplaatst om begrip te vragen voor de rust die het gebied nodig heeft. Een uitkijkpunt werd gemaakt om de poel te overzien, daar de natuur voor iedereen is. Ook werd een waterpeilbuis geplaatst om ons oeverbeheer mee te helpen evalueren. Zo werden oevers ook gedeeltelijk ontdaan van een dominante vegetatie, om een grotere biodiversiteit te bekomen. Een aantal inventarisaties werden uitgevoerd.

Flora en Fauna

Welke planten groeien er nog? Gedoornd Hoornblad, Gele lis, Grote egelskop, Bitterzoet, Dotterbloem, Moerasvergeet-me-nietje, Watermunt, Tormentil, Bosbies, Pitrus, Harig wilgenroosje, Kale Jonker, Pijpestrootje, ...

Wat leeft er? Gans het waterminnend insectenrijk: haften, libellen (o.a. Kleine roodoogjuffer), wantsen, kevers,...

Als amfibieën vonden we de Gewone pad, Bruine en Groene kikker, Vinpoot- en Alpenwatersalamander. Vogels: Waterhoen, Meerkoet, Wilde eend, Blauwe reiger. 

Vis: Goudkarper. Een Roodwangschildpad werd verwijderd.