Projectnr.: 7755

Conservator: Guy Laurijssens (0474 73 64 30; Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.)

gebroekt 01Begin 2011 kon Natuurpunt Voorkempen in overleg met de naburige eigenaars en grondgebruikers een aantal percelen (ca. 5,7 hectaren) aankopen op het grondgebied van Zoersel en Malle, in de omgeving gekend als 'Het Gebroekt'. Het nieuwe natuurgebied ligt in de vallei van de De Delfte Beek, ter hoogte van het Zoerselse kringlooppark, en krijgt de benaming 'Zalfens Gebroekt' mee.

gebroekt 02Het natuurgebied bestaat voornamelijk uit verruigd rietland aangrenzend aan de beek, en uit vochtig valleibos met voormalig elzenhakhout en wilgenstruwelen. Aan de noordkant van het gebied bevindt zich een open plek (voormalig hooiland) die afgeboord wordt door een prachtige houtkant met Sleedoorn. De eerste inventarissen wijzen op de hoge natuurwaarde van het gebied, die door een aangepast beheer nog kan toenemen. Voor zangvogels is het een gegeerde stek: o.a. bosrietzanger, tuinfluiter, kleine karekiet en sprinkhaanzanger behoren tot de broedvogels. Ook koekoek, matkop en kleine bonte specht komen hier nog voor. Op warme voorjaarsavonden kan je hier baltsende houtsnippen waarnemen. Langs de De Delfte Beek zijn weide- en bosbeekjuffers aanwezig, een teken dat het de goede kant op gaat met de waterkwaliteit in deze waterloop. Ook de prachtige voorjaarsflora springt in het oog. In het vroege voorjaar (maart-april) is de bodem op veel plaatsen bedekt met een geel tapijt van speenkruid. Andere karakteristieke voorjaarsbloeiers in het gebied zijn o.a. slanke sleutelbloem, dotterbloem, muskuskruid, verspreidbladig goudveil en waterviolier.

gebroekt 03gebroekt 07Dit nieuwe natuurreservaat in wording vormt een interessante aanvulling op het bestaande reservaat De Kluis – Blommerschot dat ca. 1,5 km verderop (stroomafwaarts) langs de De Delfte Beek gelegen is. Dit laatste bestaat immers hoofdzakelijk uit oud, opgaand bos. Het Zalfens Gebroekt daarentegen wordt grotendeels gekenmerkt door rietruigte afgewisseld met (wilgen)struweel en moerasbos. Met deze nieuwe aankoop is onze vereniging er in geslaagd verschillende aspecten van de biodiversiteit binnen dezelfde beekvallei onder haar hoede te brengen. Bovendien vormt het Zalfens Gebroekt door zijn ligging halverwege de grotere natuurgebieden 's Herenbos (Vlaams bosreservaat) en Blommerschot een belangrijke 'stapsteen' binnen het tussenliggende cultuurgebied.

gebroekt 04Erg positief is dat dit nieuwe reservaatproject de actieve steun krijgt van de naburige grondeigenaars-jagers. In die zin probeert Natuurpunt Voorkempen een voorbeeldproject uit te werken rond het beheer van een natuurgebied.

gebroekt 05Het Zalfens Gebroekt is door zijn aard moeilijk toegankelijk. In de winter staat het grotendeels onder water, terwijl je er in het zomerhalfjaar door een vrijwel ondoordringbare ruigte een weg moet banen. Onze vereniging onderzoekt momenteel hoe de toegankelijkheid gerealiseerd kan worden.

 

 

 

 

gebroekt 06 gebroekt 08 gebroekt 09

Wednesday the 19th. - Joomla Templates